Λύσεις

Φανταστείτε μια περιήγηση με ευέλικτο περιεχόμενο κατάλληλο που να προσαρμόζεται για ενήλικες, εφήβους ή παιδιά και να ταιριάζει στην εκάστοτε συνθήκη επίσκεψης ή εικονικό σενάριο. Αν ο στόχος σας είναι να εξελίξετε την συνολική εμπειρία για τον επισκέπτη, τότε το σύστημα XENAGOS αποτελεί την ιδανική λύση.

Οι λύσεις είναι σχεδιασμένες για τη διαχείριση μεγάλου αριθμού επισκεπτών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε χώρου. Οι ολοκληρωμένες λύσεις του συστήματος XENAGOS διακρίνονται σε τρεις τομείς:
• Μουσεία & Πολιτιστικοί Χώροι
• Πόλεις & Ανοιχτοί Χώροι
• Εκθέσεις & Εκδηλώσεις