• Αρχική
  • Xenagos
  • Αρχιτεκτονική Συστήματος

Αρχιτεκτονική Συστήματος

architecture

Το σύστημα XENAGOS εφαρμόζει αρθρωτή αρχιτεκτονική για να προσφέρει διαδραστική, πολυμεσική και πολυγλωσσική λειτουργικότητα, ενώ παρέχει σημαντική ευελιξία για να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες όπως αλλαγές ή επεκτάσεις του χώρου και των εκθεμάτων, ή άλλες συνθήκες και παραμέτρους.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος Xenagos δίνει τη δυνατότητα πολυκαναλικής διάθεσης του περιεχομένου σε οποιαδήποτε πλατφόρμα λογισμικού (Windows, Linux, MAC OS, iOS, Android, Windows Phone) και σε οποιεσδήποτε συσκευές (προσωπικούς ψηφιακούς οδηγούς (PDA), έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, φορητούς υπολογιστές, infokiosks κλπ).

Ο σχεδιασμός του συστήματος βασίζεται στη χρήση ανοιχτών προτύπων τα οποία εξασφαλίζουν ανεξαρτησία από κλειστές τεχνολογίες, και διευκολύνουν την διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών συστημάτων (π.χ. Europeana, Wikipedia, Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης κ.α). Η διάθεση του περιεχομένου γίνεται με την χρήση άδειας ανοιχτού περιεχομένου (Creative Commons 3.0).