Τί είναι το Xenagos;

diagram gr1

To XENAGOS είναι ένα καινοτόμο σύστημα Διαχείρισης και Παρουσίασης Πληροφορίας σχεδιασμένο για Μουσεία, αρχαιολογικούς και εκθεσιακούς χώρους καθώς και για ξεναγήσεις σε πόλεις και περιοχές. Το XENAGOS ενισχύει την εμπειρία του επισκέπτη ενώ παράλληλα συγκεντρώνει, καταγράφει και ταξινομεί τις πληροφορίες για μεταγενέστερη χρήση. Με το XENAGOS επαναπροσδιορίζεται το εκθεσιακό «αντικείμενο» ή ο «χώρος» σε πύλη γνώσης και ιστορίας. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία Σημασιολογικής Διαχείρισης Γνώσης και λειτουργικότητα, το σύστημα διαμορφώνει προσωποποιημένη για τον επισκέπτη εμπειρία προσαρμόζοντας το περιεχόμενο στο προφίλ του. Για την καλύτερη και απολαυστικότερη πληροφόρηση του επισκέπτη, ο XENAGOS αναζητά ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές, την καταλληλότερη συλλογή πληροφοριών και στη συνέχεια την παρουσιάζει.

  • Διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών από πολυδύναμη βάση δεδομένων
  • Προβολή πληροφοριών μέσω τρισδιάστατων μοντέλων, χρονολογίου καθώς και γραφικών, πολυμεσικών ή απλών αρχείων κειμένου
  • Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον που δεν απαιτεί πρωθύστερη εμπειρία
  • Πλήρως συμβατό με όλες τις μορφές υλισμικού όπως laptops, smartphones, e-kiosks, tablets και PDA's
  • Υποστηρίζει όλες τις πλατφόρμες λογισμικού όπως iOS, Android, Windows, Linux, IBM, κλπ.
  • Ο φορέας-οργανισμός καθορίζει το σχεδιασμό και λειτουργικότητα των λειτουργιών και προσαρμόζει τις απαιτήσεις για να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα
  • Το σύστημα προσαρμόζεται και αναβαθμίζεται προκειμένου να βελτιστοποιήσει στις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες
  • Τα δεδομένα του χρήστη-επισκέπτη συλλέγονται, αναλύονται μέσω της σχετικής στατιστικής και αναλυτικής λειτουργίας