Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Διαθέτοντας μια πλούσια εμπειρία στο δυναμικό της και εξειδικευμένα στελέχη, η ομάδα υποστήριξης του XENAGOS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε θέματα όπως είναι η διαχείριση πολιτιστικής πληροφορίας, η αξιοποίηση του πληροφοριακού πλούτου, η ανάπτυξη δικτύου συνεργατών, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη στη διαχείριση γνώσης. Επίσης παρέχεται υποστήριξη στη διοίκηση και το προσωπικό μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών στην αποτελεσματικότερη εισαγωγή τους στις σύγχρονες τεχνολογίες.xenagos consult

Πεδία εξειδίκευσης της ομάδας υποστήριξης του XENAGOS είναι:

  • H παγκοσμιοποίηση και ενοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος μέσα από πλατφόρμες όπως η Europeana, η Wikipedia και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
  • Η βέλτιστη αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του web 2.0
  • Ο σχεδιασμός και η δόμηση του περιεχομένου
  • H εξατομικευμένη ξενάγηση
  • Η μουσειοπαιδαγωγική