Τεχνική Υποστήριξη

Το τεχνικό τμήμα είναι υπεύθυνο για την πλήρη εγκατάσταση, παραμετροποίηση, επίβλεψη και συντήρηση του συστήματος. Η καταρτισμένη τεχνική ομάδα αποτελείται από άτομα με πλούσιο βιογραφικό στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που αναλαμβάνουν:xenagos support

  • Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος
  • Την διαχείριση και τον έλεγχο του συστήματος
  • Την τακτική συντήρηση
  • Την αντιμετώπιση προβλημάτων και τεχνικών θεμάτων
  • Την επίβλεψη του συστημάτος σε πραγματικό χρόνο
  • Τον περιοδικό έλεγχο και επίβλεψη
  • Την απομακρυσμένη και τηλεφωνική υποστήριξη

Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι όλοι τους πιστοποιημένοι από αναλόγως της εξειδίκευσής τους. Το σύνολο της ομάδας εφαρμόζει και ακολουθεί πλήρως τις διαδικασίες που ορίζονται από το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000. Όλοι τους ανεξαιρέτως δίνουν εξετάσεις σε ετήσια βάση σε μια ποικιλία διαφορετικών τεχνολογιών και εφαρμογών οι οποίες διεξάγονται από εταιρείες όπως HP, Canon, Cisco, Αpple, Google, Microsoft και άλλες. Με τον τρόπο αυτό η τεχνική ομάδα είναι πάντα ενημερωμένη και επίκαιρη ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή λύση.